Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek - dospělí 20 Kč
Registrační poplatek - děti a mládež do 15 let 10 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 25 Kč
3. upomínka 40 Kč
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.